(είδη, συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία κ.ά.) .